O nas

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i wszyscy oni mają wpływ na to, co dzieje się w szkole. Razem tworzymy szkolną rzeczywistość, kierując się zasadami demokracji. Kilkuset uczniów nie może jednak rządzić naraz, dlatego też, aby samorząd sprawnie funkcjonował, co roku we wrześniu przeprowadzane są wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego, podczas których wybierany jest przewodniczący, zastępcy i sekretarz.

Samorząd w głównej mierze ma na celu uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych ludzi. Propagowanie idei pomocy potrzebującym stało się priorytetem w naszym harmonogramie. Dlatego też z chęcią angażujemy się w przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym.  

Od kilku lat samorząd bierze udział w ogólnopolskiej akcji Góra grosza i co roku osiągany przez nas wynik jest coraz lepszy. Oprócz tego do naszych stałych akcji należy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  Pomagamy również potrzebującym z Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas poprzez organizowanie zbiórek żywności przez Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi.

Promocja kultury to chyba najprzyjemniejsza sfera działalności samorządu. Nie tylko pobudza twórcze postawy u uczniów, ale także daje mnóstwo przyjemności z pracy. Co roku samorząd bierze udział w przygotowaniu imprez z okazji m.in.: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Świętego Walentego, czy Dnia Dziecka.
Ponadto samorząd uczniowski stara się urozmaicić wolny czas swoich rówieśników poprzez organizowanie przynajmniej raz w roku dyskoteki szkolnej.

Przeprowadzamy również wiele akcji mających na celu promowanie działań na rzecz środowiska lokalnego. Co roku w październiku uczniowie biorą udział w akcji „Sprzątanie grobów”. Ponadto już od trzech lat organizujemy bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatowego Ośrodka Terapii w Ostrowie Wielkopolskim.
Oprócz tego, co najmniej raz w roku organizujemy zbiórkę na rzecz Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim i odwiedzamy naszych czworonożnych przyjaciół.

Chcielibyśmy gorąco zachęcić Was, drogie koleżanki i koledzy, do włączenia się w działalność Samorządu Uczniowskiego.