Szkolny Klub Wolontariatu

 

   W Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
Spółdzielni Oświatowej
w Ostrowie Wielkopolskim
istnieje
Szkolny Klub Wolontariatu
 
W dniu 18 lutego 2010 roku został oficjalnie powołany do życia Szkolny Klub Wolontariatu.
W jego skład weszli członkowie wszystkich szkolnych organizacji, działających bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka.
Młodzi, przeszkoleni wolontariusze otrzymali legitymacje członkowskie i karty pracy. Zapoznano ich z regulaminem klubu, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.
 
  

Tego dnia przyjęto także logo Szkolnego Klubu Wolontariatu. Spośród wielu nadesłanych projektów, komisja wybrała pracę uczennicy kl.3 f, Zuzanny Kuleszy. Za zdobycie I miejsca otrzymała nagrodę  w postaci MP-3.
 
 
 
Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy.
Przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez przemocy” zmotywowało nas do rozszerzenia i ugruntowania działań prospołecznych realizowanych przez społeczność gimnazjalną. Utworzenie SKW pozwoliło nam uchwycić wszystkie ciepłe sygnały wysyłane przez naszych gimnazjalistów w jedną, spójną całość. Dobrze się dzieje, gdy młodzi ludzie mają otwarte serca i wychodzą naprzeciw tym, których los boleśnie doświadcza. Ich postawa jest deklaracją, stanowi zapowiedź „lepszego jutra”.     
W planach koordynatorów SKW jest nawiązanie współpracy z Centrum Wolontariatu w naszym mieście.
Młodym wolontariuszom życzymy „pomyślnych wiatrów”, gdyż ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzymy w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim.
 
     

 

 
Podziękowania

 

 
Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

   
    Prezentacja (pps)

 
Deklaracja o współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu

 

W dniu 4 maja 2010 roku podpisaliśmy deklarację o współpracy pomiędzy lokalnym Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowanym przez prezesa Panią Iwonę Grzędę, a Szkolnym Klubem Wolontariatu reprezentowanym przez Panią Dyrektor Hannę Kolińską. Podpisanie deklaracji poprzedziło dwugodzinne szkolenie wolontariuszy, prowadzone przez Panią Prezes.