Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim

 

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z nowoczesną bazą dydaktyczną. Dobrze zagospodarowane pracownie przedmiotowe, nowoczesne pracownie informatyczne, bogata w księgozbiór biblioteka, przytulna czytelnia, centrum multimedialne wyposażone w tablicę interaktywną, świetlica, stołówka, sale gimnastyczne, siłownia służą wszystkim uczniom i stwarzają właściwe warunki do realizacji procesu nauczania i wychowania.

Szkoła jest monitorowana, a zatem każdy może czuć się w niej bezpiecznie. Obowiązkowym, codziennym strojem ucznia są bluzy z logo gimnazjum.

Uczniowie uczą się tutaj dwóch języków obcych; są klasy z rozszerzonym programem matematyki i informatyki oraz języka niemieckiego.

Od roku szkolnego 2007/2008 w szkole funkcjonują klasy integracyjne. W takiej klasie uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasach tych pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający. Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane programy nauczania.

Młodzież lubiąca sport może zapisać się do klasy sportowej lub na sportowe zajęcia dodatkowe. Dziewczęta tańczą w zespole chearleaders.

Nauka w naszym gimnazjum składa się nie tylko z obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Szkoła tętni życiem w godzinach popołudniowych. Nauczyciele oferują swoim uczniom wiele zajęć fakultatywnych: koła zainteresowań i warsztaty przedmiotowe oraz zajęcia sportowe. Zajęcia te pomagają młodym ludziom odkrywać i poznawać świat. Mogą stać się dla nich przygodą, która wzbogaci ich dotychczasowe przeżycia oraz przyczyni się do rozwoju osobowości. Swoje umiejętności i osiągnięcia uczniowie prezentują na arenie szkolnej i pozaszkolnej.

W gimnazjum działa świetlica socjoterapeutyczna. W ramach spotkań młody człowiek może liczyć na pomoc w nauce, wesołą zabawę, rozmowy i wsparcie trudnych sytuacjach. Może posłuchać muzyki, a czasami – znaleźć swoje własne miejsce na ziemi. Młodzież uczestnicząca w zajęciach świetlicy popołudniowej rokrocznie wyjeżdża na refundowane zimowiska i kolonie letnie.

Każdego roku przygotowujemy uczniów do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) oraz do egzaminu na kartę motorowerową.

Gimnazjum nawiązało kontakty partnerskie ze szkołami w Niemczech.
Głównym celem zaprzyjaźnionych szkół jest dążenie do integracji europejskiej. Integracja ta ma odbywać się przez wspólne warsztaty, projekty, wymianę spostrzeżeń uczniów przez Internet. Młodzi ludzie powinni przystąpić do wspólnej Europy bez uprzedzeń, dyskryminacji i stereotypów. Żeby uczniowie mogli sobie z tym poradzić, muszą wiedzieć o sobie jak najwięcej. Taką możliwość daje im wymiana ze szczególnie zaprzyjaźnionym z naszą szkołą Gimnazjum w Puchheim (Bawaria).

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej otrzymało certyfikaty Szkoły Uczącej Się i Szkoły Promującej Zdrowie, które świadczą o ustawicznym podnoszeniu jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania. Wspólne przedsięwzięcia sprzyjają tworzeniu dobrych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. W ramach Klubu SUS nasze gimnazjum uczestniczy w konferencjach regionalnych, konferencjach ogólnopolskich, panelach koleżeńskich.

Przy gimnazjum działa Samorząd Uczniowski. Integracja społeczności szkolnej, reprezentowanie uczniów wobec władz szkolnych i środowiska, rozwijanie zasad demokracji i samorządności w życiu szkoły, kształtowanie postaw tolerancji, solidarności i niesienia pomocy potrzebującym to tylko niektóre z zadań podejmowanych przez samorząd.

Szkoła ma swoją tradycję. W kalendarz szkolny na stałe wpisały się:

 • - Dzień Patrona Szkoły
  16 października wspominamy kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Głowę Kościoła Katolickiego. W szkole odbywa się uroczysta akademia poświęcona temu wydarzeniu. Tradycyjnie w październiku organizowany jest konkurs „Jan Paweł II naszym patronem”. Z kolei 2 kwietnia cała społeczność szkolna bierze udział w uroczystym apelu poświęconym pamięci Jana Pawła II. W dzień urodzin Papieża i w rocznicę Jego śmierci pod tablicą pamiątkową oraz w Sali Tradycji składane są kwiaty i zapalane znicze.
 • - Dzień Komisji Edukacji Narodowej
  W serdecznej atmosferze odbywa się spotkanie przedstawicieli klas z gronem pedagogicznym. Uczniowie przygotowują program artystyczny, podczas którego składają życzenia nauczycielom.
 • - Ślubowanie klas pierwszych
  Odbywa się co roku w listopadzie – w dniu Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Każda klasa pierwsza, na pamiątkę tego wydarzenia, sadzi przed szkołą drzewko.
 • Spotkanie wigilijne
  Od początku istnienia gimnazjum w ostatnim dniu poprzedzającym przerwę świąteczną spotykają się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, by złożyć sobie bożonarodzeniowe życzenia i podzielić się opłatkiem.
 • - Dzień Seniora
  Z myślą o babciach, dziadkach, osobach starszych i samotnych w naszym gimnazjum organizujemy Dzień Seniora. Z pewnością jest to uroczystość, która wpisała się już na dobre w życie naszej szkoły. Co roku w styczniu uczniowie klas pierwszych podejmują wyjątkowych Gości domowym ciastem i kawą, prezentują program artystyczny i w ten sympatyczny sposób dziękują babciom i dziadkom za ich miłość i dobro, za trud i poświęcenie, jakie włożyli w wychowanie kolejnych pokoleń.
 • - Dzień Otwartych Drzwi - Festiwal Nauki dla Szkół Podstawowych
  W tym dniu uczniowie klas szóstych i ich rodzice mają okazję zwiedzić naszą szkołę, zobaczyć wszystkie pracownie, sale przedmiotowe i gimnastyczne. Przyszli gimnazjaliści mogą zapoznać się z osiągnięciami i ofertą naszej szkoły.
 • - Dzień Dziecka – Dzień Sportu
  Dzień ten jest wypełniony licznymi atrakcjami, a sympatycy sportu mają okazję do wykazania się swymi umiejętnościami w różnych dyscyplinach.

Nasza szkoła wychodzi naprzeciw nowym potrzebom i oczekiwaniom. Rokrocznie podejmowane są tu coraz to ciekawsze działania i przedsięwzięcia.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekty: Jan Paweł II naszym patronem – podsumowanie nastąpi podczas ślubowania klas pierwszych.
Projekt europejski - podsumowanie odbędzie się podczas Drzwi Otwartych Szkoły.
Trzymaj formę - podsumowanie nastąpi podczas Dnia Sportu.

Uczniowie naszej szkoły co roku osiągają bardzo wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Możemy pochwalić się licznym gronem gimnazjalistów, którzy otrzymali Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nasz uczeń (obecnie absolwent) otrzymał stypendium Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wytrwałość w dążeniu do samorealizacji.

Motto szkoły brzmi – „Szkoła efektywna i przyjazna uczniom” i takie właśnie jest Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim.