eSzkoła Moja Wielkopolska

Wraz z 70 gimnazjami z całej Wielkopolski wlatach w naszym gimnazjum realizowaliśmy projekt
„eSzkoła - Moja Wielkopolska”


Projekt realizowanybył przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

                                              


Głównym celem projektu było wdrożenie do roku 2014  w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną.

W naszym gimnazjum zostały utworzone trzy zespoły uczniowskie (grupy 11-16 osobowe), które przy wsparciu swoich nauczycieli - opiekunów grup - realizowały 60 godzin zajęć pozalekcyjnych. Zadaniem zespołu uczniowskiego było opracowanie projektów o tematyce z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych.
Projekt miał również przybliżyć uczniom wiadomości o Wielkopolsce.  W interaktywnej grze "Globtroter: poznaj Wielkopolskę" każdy uczeń wcielił się w rolę podróżnika, który odkrywa region. W zależności od tego, w jakiej miejscowości znajdzie się w grze, odpowie na pytania związane z okolicą i projektem przygotowanym przez zespoły projektowe z danego powiatu. Najlepsi  gracze wzięli udział w finale.

Opiekę nad realizacją całego projektu sprawowała rada naukowa składająca się z wykładowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostały przeprowadzone 32 wykłady online  z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla wszystkich uczniów. W wykładach  uczestniczyli wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt – wybrana reprezentacja w sposób bezpośredni na sali wykładowej, a reszta dzięki bezpośredniej transmisji streamingowej przez Internet. Ponadto w ramach realizacji projektu odbyły się wizyty członków rady naukowej w szkołach uczestniczących w projekcie.

Realizując projekt korzystaliśmy z nowoczesnego sprzętu, m.in. tabletów, tablicy interaktywnej i komputerów. Dzięki połączeniu szkół za pomocą jednej sieci internetowej powstał Wielkopolski Grid Edukacyjny  – centrum wymiany doświadczeń oraz wiedzy między uczniami i nauczycielami. W szkole została wyposażona jedna sala na potrzeby laboratorium projektowego.
Na wyposażenie takiego laboratorium złoży się:
      1. Tablica interaktywna.
      2. Projektor multimedialny.
      3. Zestaw przyłączeniowy (switcher).
      4. Głośniki aktywne zapewniające właściwy dźwięk  obok wyświetlanego obrazu.
      5. Urządzenia komputerowe: komputer, terminal, notebook (6 sztuk), pad do pracy szkolnych zespołów uczniowskich (3 sztuki).
      6. Zasilanie węzła dystrybucyjnego.

 

Projekty realizowane w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014:

1.    „Czy Ostrów Wielkopolski jest atrakcyjny dla obcokrajowców?".

Podejmujemy się tego zadania, gdyż jesteśmy bardzo ciekawi jakimi pobudkami kierują się ludzie z innych krajów wybierając właśnie nasze niewielkie miasto powiatowe na południu Wielkopolski. Chcielibyśmy dowiedzieć się od obcokrajowców jak żyje się w Ostrowie, a także jakie atrakcje i przedsięwzięcia w naszym mieście mają wpływ na decyzję o zamieszkaniu w tym miejscu. Oprócz tego mamy jeszcze wiele innych zadań:
•    dowiemy się, jaka jest populacja obcokrajowców mieszkających na stałe w Ostrowie Wlkp.
•    przeanalizujemy z jakich krajów pochodzą "ostrowscy obcokrajowcy"
•    w sondzie ulicznej zbadamy wiedzę mieszkańców Ostrowa na temat naszych obcokrajowców
•    ankiecie zbadamy ten temat wśród uczniów naszego gimnazjum.

opiekun grupy:
p. Magdalena Noculak

 

2.    "Kto czyta żyje wielokrotnie".

 Realizując projekt:
•    uświadamiamy uczniom ogromną wartość czytania
•    zobrazujemy złożoność procesów zachodzących w ludzkim mózgu podczas czytania
•    udowodnimy, że czytanie może być alternatywą dla mediów (komputer, telewizja)
•    będziemy aktywnie współpracować z biblioteką naszego gimnazjum i biblioteką miejską
•    przekażemy zdobytą wiedzę uczniom naszej szkoły
 

opiekun grupy:
p. Anna Mucha 

3.  „Cudze chwalicie  swego nie znacie – Ostrów Wielkopolski i okolice”.

ciekawe miejsca naszej okolicy - przyrodnicze, kulturowe, gospodarcze
Realizując projekt grupa wyznaczyła sobie następujące cele:
•    zapoznamy się ze środowiskiem przyrodniczym Ostrowa Wielkopolskiego i okolic
•    wykonamy mapę najciekawszych obiektów miasta i okolicy
•    dokonamy subiektywnego wyboru miejsc wartych poznania
•    podzielimy obiekty pod względem dostępności komunikacyjnej - dla turystyki pieszej, rowerowej, autokarowej, kolejowej
•    rozpoznamy potencjał gospodarczy naszego regionu - ciekawe i nowoczesne firmy
•    empirycznie zbadamy ciekawe miejsca
•    rozwiniemy umiejętności plastyczne, informatyczne, poznawcze, własna kreatywność
•    przekażemy zdobyta wiedzę uczniom naszej szkoły i innym zainteresowanym.

opiekun grupy:
p. Iwona Torzyńska

 

Projekty realizowane w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013:

 

1. "Czy mieszkamy w EKO-Ostrowie?"

Poprzez realizację tego projektu uczniowie zapoznają się ze sposobami ochrony środowiska naturalnego naszego miasta i okolic, będą również podejmować różne działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.
•    Dowiemy się jak działa gospodarka odpadami w naszym mieście.
•    Sprawdzimy, jakie mamy korzyści ze segregowania odpadów.
•    Sprawdzimy czy Ostrowianie segregują odpady, będziemy Ich do tego zachęcać.
•    Dowiemy się, co dzieje się ze ściekami odprowadzanymi z naszych domów.
•    Zapoznamy się z możliwościami pozyskiwanie energii w Ostrowie.
•    Przekażemy zdobytą wiedzę uczniom naszej szkoły.

opiekun grupy:
p. Marzena Horyza

2. „Śladami  graniastosłupów”

•    Poprzez realizację projektu pokażemy społeczności uczniowskiej, że matematyka może być ciekawa
i można się z nią spotkać w życiu codziennym.
•    Udoskonalimy umiejętności rozróżniania brył w otaczającym nas świecie, rysowania siatek
i wykonywania modeli graniastosłupów w skali, oraz obliczania pól powierzchni i objętości graniastosłupów.
•    Zapoznamy się z historią budowli w naszym mieście i okolicy,  szczegółami dotyczącymi ich powstania oraz znanymi postaciami z nimi związanymi (ratusz w Ostrowie Wielkopolskim, Kościół p.w. NMP Królowej Polski, Pałac Myśliwski w Antoninie).
•    Zachęcimy do zwiedzania przedstawionych obiektów.

opiekun grupy:
p. Beata Kapoła

 


3. „Woda wokół nas ”

•    Realizując projekt wykształcimy umiejętność dostrzegania
i interpretowania zjawisk i procesów dotyczących różnych dziedzin życia.
•    Skłonimy społeczność szkolną do refleksji nad znaczeniem wody w życiu organizmów żywych.
•    Podczas wycieczek edukacyjnych poznamy najbliższą okolicę, będziemy mieli możliwość obserwacji naturalnych okazów w środowisku ich życia.
•    Rozszerzymy wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, przekażemy zdobyte wiadomości innym uczniom naszej szkoły.
•    Rozwiniemy umiejętność przeprowadzania obserwacji, prowadzenia dokumentacji, interpretacji wyników i formułowania wniosków oraz poprawności ich przedstawiania.

opiekun grupy: 
p. Teresa Stagraczyńska

 

Projekty realizowane w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012:


1. PIASKI – SZCZYGLICZKA -CIEKAWE MIEJSCE W MOIM MIEŚCIE.
      •    Przedstawimy obiekt Piaski – Szczygliczka  jako główną  atrakcję  rekreacyjno – turystyczną w Ostrowie Wielkopolskim.
      •    Zapoznamy się z walorami przyrodniczymi obiektu.
      •    Poznamy zagospodarowanie turystyczne.
      •    Ocenimy atrakcyjność omawianego terenu.

Opiekun grupy:
p. Maria Owczarek

      2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - PRZYSZŁOŚĆ NASZA I NASZEJ OKOLICY.
      •    Poprzez realizację tego projektu uczniowie zapoznamy się z odnawialnymi źródłami energii jako alternatywą dla źródeł     tradycyjnych, które są na wyczerpaniu, zanieczyszczają środowisko i stale drożeją na skutek monopolistycznych praktyk.
      •    Nauczymy się o energii słonecznej, wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz o biomasie, a jednocześnie postaramy się dowiedzieć jaki jest udział tej energii w życiu naszego lokalnego społeczeństwa.


Opiekun grupy:
p. Małgorzata Kalina

     

 


3. SEGREGACJA ODPADÓW  – OBOWIĄZEK, CZY ZABAWA?

     Pragniemy zachęcić społeczność szkolną do segregowania odpadów.
      •    Pokażemy,  w jaki sposób należy je segregować, przekonamy rówieśników, że warto to robić.
      •    Dowiemy się, jaki jest podział odpadów, jak długo trwa proces rozkładu.
      •    Zdobędziemy wiedzę na temat recyklingu.
      •    Sprawdzimy, jakie mamy korzyści z segregowania odpadów, czy segregowanie się opłaca.
      •    Chcemy dowiedzieć się, jak wygląda gospodarka odpadami w naszym mieście.


Opiekun grupy:
p. Katarzyna Furman