Program SZKOŁA UCZĄCA SIĘ


Po raz drugi otrzymaliśmy Certyfikat SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

15 kwietnia 2010 roku to ważna data w historii Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim. Tego dnia odbył się II Panel Koleżeński podsumowujący działania szkoły nad realizacją programu Szkoła Ucząca Się. Program ten jest realizowany przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W panelu uczestniczyło 26 przedstawicieli z 11 szkół susowskich z terenu kraju. 
CEO reprezentowała Pani Janina Stojak, która była jednocześnie moderatorem panelu.
W tym doniosłym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Pani Beata Podsadna, Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Pan Paweł Rajski,  Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Oddział w Kaliszu - Pan Aleksander Ziobro oraz  Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty -  Pani Maria Niedziela.

Po raz pierwszy szkoła uzyskała certyfikat  SUS 1 kwietnia 2005 roku. Od tego czasu w gimnazjum systematycznie wdraża się procedury SUS,  służące podnoszeniu jakości pracy szkoły. 

W ramach realizacji programu SUS  Rada Pedagogiczna wybrała dwa cele strategiczne:
        1.   Nauczyciele i uczniowie efektywnie wykorzystują technologię informacyjną
              w procesie nauczania i uczenia się.
    
         2.   Uczniowie prezentują postawy prospołeczne.

Powołano dwa zespoły zadaniowe:
         ZESPÓŁ I: Katarzyna Furman - lider zespołu, Beata Kapoła, Barbara Gajda, Magdalena Noculak, 
                          Małgorzata Kalina, Maria Owczarek
        ZESPÓŁ II: Bożena Polańska - lider zespołu, Ewa Mięczkowska, Marzena Bugaj, Elżbieta Stańkiewicz, 
                           Marzena Horyza.
Zespoły opracowały wskaźniki i narzędzia do wybranych celów oraz przygotowały strategię ich realizacji. Dokonano badania stanu początkowego, na bieżąco monitorowano realizację działań, zbadano stan końcowy. Wyznaczone kryteria sukcesu zostały osiągnięte.
Efektem działań podjętych przez szkołę był Panel z udziałem zaproszonych gości, Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów.
Paneliści zwiedzili szkołę, poznali fragmenty jej historii, uczestnicząc w prezentacji Elektronicznej Kroniki Gmnazjum. Ponadto obserwowali zajęcia lekcyjne, przeprowadzili rozmowy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. W trakcie spotkań mieli okazję poznać bliżej życie szkoły, a przede wszystkim spojrzeć na nią oczami i nauczycieli, i uczniów, i rodziców.
Podsumowaniem dnia była prezentacja efektów działań zespołów zadaniowych oraz dyskusja panelowa,
na której dokonano oceny skuteczności podjętych przez szkołę działań, wymieniono się doświadczeniami, podzielono, "dobrą praktyką”.

Paneliści, doceniając pracę szkoły, przyznali po raz drugi Publicznemu Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Certyfikat Szkoły uczącej się.  
Z pewnością,  II Certyfikat dla Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II potwierdza, że szkoła jest organizacją uczącą się a podmiotami w procesie zmian i postępów są uczniowie, rodzice i nauczyciele - wszyscy przeświadczeni o tym, że "Cokolwiek dzieje sie dla dobra i rozwoju drugiego człowieka, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane" (Charles Dickens). 
 

 Zapraszamy do naszej galerii!