Certyfikat Szkoły Myślenia


W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła wzięła udział w programie Szkoła Myślenia organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jego celem jest zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym, zarówno w naukach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistyczno-społecznych, poprzez realizowanie projektów i organizowanie szkolnych festiwali nauki. 
Szkolnym koordynatorem programu była Alina Skrzypczak, nauczyciel języka angielskiego. W programie uczestniczyły również: Magdalena Nowak i Joanna Nawrocka, nauczyciele języka angielskiego, Danuta Żywica, nauczyciel języka niemieckiego, Katarzyna Furman, nauczyciel matematyki i Małgorzata Kalina, nauczyciel techniki,  informatyki i fizyki.
Warunkiem ukończenia projektu było zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Nauki, opisanie etapu przygotowań i relacji z uroczystości.
Wszystkie zadania zostały wykonane pomyślnie, w związku z tym
Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej otrzymało Certyfikat Szkoły Myślenia.  http://www.ceo.org.pl/portal/b_szkola_myslenia