Prawo Teczka

W Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 7 października 2014 roku rozpoczął się innowacyjny projekt edukacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu „PrawoTeczka – lekcje prawa dla młodzieży”. 
Lekcje będą przeprowadzane przez mec. Annę Stawicką – członka komisji ds. Edukacji Prawnej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
 
Celem prowadzonych zajęć jest zwiększenie edukacji prawnej wśród młodzieży i przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie ze sobą rozwój obecnych technologii. Podczas zajęć młodzież będzie miała okazję zapoznać się z zawodami prawniczymi, z prawem konsumenckim, z aktami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, ze sposobami przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w Internecie. Możliwe będzie również uczestnictwo w symulacji rozprawy sądowej.

Lekcje będą odbywały się raz w miesiącu w ustalonych wcześniej terminach. Projekt jest realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.