Kontakt


Administrator danych  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych Inspektor Ochrony Danych 

 

Pan Adam Korzuch

Kontakt: korzuch@infoic.pl