Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

I okres trwa od 3 września 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

II okres trwa od 12 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

24 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

3

Ferie zimowe

14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5

Egzamin gimnazjalny

a)    część humanistyczna

 

b)    część matematyczno-przyrodnicza

    
     
c)    język obcy

 

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

 

6

Egzamin ósmoklasisty

a)    język polski

 

b)    matematyka

    
     
c)    język obcy

 

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

 

7

Zakończenie roku szkolnego.

21 czerwca 2019 r.

8

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.