Prezydium Rady Rodziców


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Grażyna Tomczak – Przewodnicząca 

Ewa Woźniak – Zastępca Przewodniczącej

Lidia Mikołajewska-Puc - skarbnik

Marlena Stodolna - sekretarz