Harmonogram spotkań z rodzicami

 
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Drzwi otwarte odbywają się w godzinach 1630 – 1800

 

Zebrania organizacyjne

29 września 2018 r.

Drzwi otwarte

18 października 2018 r.

Zebrania śródokresowe

15 listopada 2018 r.

Drzwi otwarte

13 grudnia 2018 r.

Zebrania okresowe

31 stycznia 2019 r.

Drzwi otwarte

28 lutego 2019 r.

Drzwi otwarte

21 marca 2019 r.


Zebrania śródokresowe
 

4 kwietnia 2019 r.

Drzwi otwarte

16 maja 2019 r.

Drzwi otwarte dla rodziców zaproszonych
przez wychowawcę

6 czerwca 2019 r.