Grono Pedagogiczne


Dyrekcja 
Hanna Kolińska - dyrektor
Dorota Musiał - wicedyrektor

Pedagog

Szymon Matyśkiewicz

Nauczyciele wspomagający
Ewa Martyka
Martyna Mochowicz

Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

1. Anita Brzozowska-Szymankiewicz
2. Izabela Michalak
3. Natalia Jarzyna
4. Agnieszka Kurkiewicz-Miś

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

1.  Lucyna Koralewska
2. Maria Biegańska
3. Elwira Bober
4. Agnieszka Kurkiewicz-Miś
5. Dorota Malinowska      
6. Anna Mucha
7. Małgorzata Suchorska
8. Adam Wasiela
 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

1. Agnieszka Ambroży
2. Agnieszka Filipiak
3. Ewa Martyka
4. Andrzej Musiał
5. Magdalena Noculak
6. Alina Skrzypczak
7. Irmina Sikorska-Krawiec
8. Joanna Śniady


Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Technicznych

1. Ewa Hołysz
2. Henryk Doba
3. Ewa Dziendzielska
4. Małgorzata Kalina
5. Beata  Kapoła
6. Hanna Kolińska
7. Dorota Musiał


Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

1. Marzena Horyza
2.  Małgorzata Kalina
3. Paulina Liberska
4. Maria Owczarek
5. Teresa Stagraczyńska
6. Małgorzata Suchorska

Zespół Nauczycieli Historii, Religii, WOS-u

1. Ewa Mięczkowska
2. Marzena Bugaj
3. Katarzyna Dziamska
4. Ks. Łukasz Ciesielski
5. Natalia Jarzyna
6. Dariusz Krysik
7. Dorota Treichel


Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego

1. Ewa Harych
2. Tomasz Główka
3. Grzegorz Judziński
4. Błażej Ławeckii
5. Krzysztof Łukowicz
6. Krzysztof Richter
7. Rafał Stempniak