Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych