Zespoły

KSZTAŁCENIE


Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

Przewodnicząca: Lucyna Koralewska
Członkowie:
1. Maria Biegańska
2. Elwira Bober
3. Barbara Gajda
4. Agnieszka Kurkiewicz-Miś
5. Dorota Malinowska      
6. Anna Mucha
7. Małgorzata Suchorska
8. Adam Wasiela
 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

Przewodnicząca: Agnieszka Ambroży
Członkowie:
1. Agnieszka Filipiak
2. Katarzyna Karpińska
3. Ewa Martyka
4. Kamila Mikołajczyk
5. Andrzej Musiał
6. Magdalena Noculak
7. Alina Skrzypczak
8. Irmina Sikorska-Krawiec
9. Anna Staszak
10. Joanna Śniady 
Zespół Nauczycieli Przedmiotów
Matematyczno – Technicznych


Przewodnicząca: Katarzyna Furman
Członkowie:
1. Henryk Doba
2. Ewa Dziendzielska
3. Kornelia Gulińska
4. Ewa Hołysz
5. Małgorzata Kalina
6. Beata  Kapoła
7. Hanna Kolińska
8. Patrycja Kończewska
9. Daria Kwapisz
10. Dorota Musiał


 

Zespół Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych


Przewodnicząca: Marzena Horyza

Członkowie:
1.  Małgorzata Kalina
2. Paulina Liberska
3. Angelika Nowak
4. Maria Owczarek
5. Jan Rusek
6. Teresa Stagraczyńska
7. Monika Trelka
8. Małgorzata Suchorska

 

Zespół Nauczycieli
Historii, Religii, WOS-u


Przewodnicząca: Ewa Mięczkowska
Członkowie:
1. Marzena Bugaj
2. Katarzyna Dziamska
3. Ks. Łukasz Ciesielski
4. Natalia Jarzyna
5. Dariusz Krysik
6. Dorota Treichel


 

Zespół Nauczycieli
Wychowania Fizycznego


Przewodnicząca: Ewa Harych
Członkowie:
1. Tomasz Główka
2. Grzegorz Judzińsk
3. Błażej Ławeckii
4. Krzysztof Łukowicz
5. Krzysztof Richter
6. Rafał Stempniak


 

OPIEKA I WYCHOWANIE
 

Zespół do spraw
Profilaktyki i Promocji Zdrowia


Przewodnicząca: Paulina Liberska
Członkowie:
1. Tomasz Główka
2. Krzysztof Łukowicz
3. Szymon Matyśkiewicz
4. Angelika Nowak
5. Elżbieta Stańkiewicz
 
 

Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej


Przewodnicząca: Hanna Kolińska
Członkowie:
1. Szymon Matyśkiewicz
2. Izabela Michalak
3. Elżbieta Stańkiewicz
 

Zespół Wychowawczy


Przewodnicząca: Hanna Kolińska
Komisja stała: Elżbieta Stańkiewicz,
                        Szymon Matyśkiewicz,
                        Izabela Michalak                      
Członkowie: wszyscy wychowawcy


Zespół do spraw Integracji


Przewodnicząca: Izabela Michalak
Członkowie:
1. Anita Brzozowska – Szymankiewicz
2. Aneta Jurek
3. Ewa Martyka
4. Szymon Matyśkiewicz
5. Elżbieta Stańkiewicz
6. Małgorzata Suchorska


Zespoły Klasowe


Przewodniczący: wychowawca klas

Członkowie: nauczyciele uczący w danej klasie


Zespół do spraw Samorządności, Tworzenia Tradycji i Promocji Szkoły


Przewodnicząca: Mgdalena Noculak
Członkowie:

1.Agnieszka Ambroży  Małgorzata Kalina
2. Marzena Bugaj
3. Ks. Łukasz Ciesielski
4. Katarzyna Dziamska
5. Katarzyna Furman
6. Ewa Harych
7. Dorota Treichel
8. Beata Kapoła
9. Patrycja Kończewska
10. Dariusz Krysik
9. Małgorzata Suchorska
10. Teresa Stagraczyńska
11. Małgorzata Suchorska
12. Dorota Treichel
13. Adam Wasiela

 

Zespoły do spraw
Wyszukiwania i Opracowania Wniosków w Sprawie
Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

Przewodnicząca:  Agnieszka Kurkiewicz_iś
Członkowie:
1. Izabela Michalak
2. Szymon Matyśkiewicz
Koordynator projektów edukacyjnych – Maria Owczarek

 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


Zespół do spraw Ewaluacji Statutu


Przewodnicząca: Barbara Gajda
Członkowie: przewodniczący zespołów przedmiotowych, D.Malinowska


Zespół do spraw Ewaluacji Pracy Szkoły


Przewodnicząca:  Ewa Mięczkowska
Członkowie:
1. Anna Staszak
2. Szymon Matyśkiewicz

Zespół WDN


Przewodniczący: Jan Rusek
Beata Kapoła - EWD


Zespół do spraw Dyżurów Nauczycielskich


Przewodnicząca: Ewa Hołysz
Członkowie:
1. Teresa Stagraczyńska
2. Ewa Harych
3. Ewa Martyka

 

Komisja Inwentaryzacyjna


Przewodnicząca: Hanna Kolińska
Członkowie:
1. Elwira Bober
2. Lucyna Cieluch
3. Dorota Treichel
4. Dariusz Krysik
 ORGANIZACJE SZKOLNE


Polski Czerwony Krzyż  - Monika Trelka, Paulina Liberska, Angelika Nowak
Szkolne Koło PTTK  -  Krzysztof Łukowicz
Uczniowski Klub Sportowy -  Tomasz Główka, Grzegorz Judziński
Gazetka Szkolna „Szkołowrotek”  -  Dorota Malinowska, Agnieszka Kurkiewicz-Miś
Klub Europejczyka -  Kamila Mikołajczyk, Katarzyna Karpińska, Irmina Sikorska-Krawiec
Chór Szkolny - Adam Wasiela
Teatr Szkolny „ Scena Propozycji” -  Maria Biegańska
Szkolny Klub Wolontariatu -  Elżbieta Stańkiewicz, Marzena Bugaj
Samorząd Uczniowski - Joanna Śniady, Agnieszka Filipiak

 

Koordynatorzy dziennika elektronicznego: Małgorzata Kalina, Beata Kapoła


Komisja do spraw Udzielania Pomocy Materialnej Uczniom

Członkowie:
1. Izabela Michalak
2. Szymon Matyśkiewicz
3. Elżbieta Stańkiewicz

 

Opiekunowie grup wiekowych

Opiekun grupy wiekowej klas II: Agnieszak Ambroży
Opiekun grupy wiekowej klas III:  Anna MuchaDoradztwo zawodowe -Joanna Janczura