Szkołowrotek

Jan Paweł II uważał, że media mają do wypełnienia wielką misję w świecie, a ten, kto podejmuje w nich pracę, powinien czynić to z powołania, w poczuciu służby dobru wspólnemu.


Gazeta Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, istnieje od początku powstania gimnazjum. Do 2009 roku nosiła nazwę Gimzetka, jednak w roku szkolnym 2009/2010 nastąpiła zmiana tytułu. Gazetka szkolna nosi teraz nazwę Szkołowrotek i jest magazynem nieregularnym – piszemy, kiedy mamy coś do powiedzenia. Zespół redakcyjny aktywnie uczestniczy w warsztatach dziennikarskich.


Obecny skład redakcyjny – w fazie tworzenia!