O nas w skrócie


Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, wideotekę oraz zbiory multimedialne. Szkoła prenumeruje także czasopisma dla uczniów i nauczycieli,
takie jak np.: Aura, Cogito, Victor, Przyroda Polska, Biblioteka w Szkole, Języki Obce w Szkole, Język Polski w Gimnazjum, Język Polski w Liceum, Matematyka, Katecheta.  
W bibliotece znajduje się wyodrębnione miejsce na czytelnię.
11 marca 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, znajdującego się w dużej, bogato wyposażonej sali mieszczącej się przy bibliotece szkolnej. Uczniowie korzystają z nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły i nauczycieli biblioteki z zasobów centrum może korzystać nie tylko młodzież ucząca się w placówce, ale także osoby z zewnątrz. Zainteresowanie jest spore, powodem jest zapewne m.in. zakup przez szkołę w grudniu 2007 roku, tablicy interaktywnej, która jest niewątpliwie perełką centrum i tym samym atrakcją biblioteki.
Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele bibliotekarze starają się dbać o jak najlepszy wizerunek biblioteki oraz centrum, bowiem korzystają z nich uczniowie gimnazjum, ale także młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej, a także liczni goście.