Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim znalazło się wśród placówek oświatowych, które otrzymało wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”.
W przypadku Publicznego Gimnazjum jest to kwota 12 tysięcy złotych – pochodząca z budżetu państwa i dotyczy Priorytetu 3 programu: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Głównym celem powyższego Priorytetu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” będzie miała wpływ m.in. na:
- wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
- popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów;
- współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

 
Warsztat dla nauczycieli w ramach współpracy z Książnicą Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego

W dniu 2 grudnia został zorganizowany specjalistyczny warsztat dla nauczycieli naszej szkoły. Spotkanie umożliwiło zapoznanie kadry z funkcjonowaniem biblioteki pedagogicznej i jej bogatym zasobem. Warsztat poprowadziła mgr Dorota Oleszczuk.

 

 
Podsumowanie projektu „Lektury naszych rodziców i dziadków”

W dniu 18 listopada 2016 r. w bibliotece szkolnej nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu pt.: „Lektury naszych rodziców i dziadków” dla klas 3. Podczas spotkania uczniowie prezentowali swoje wywiady. Doszliśmy do wielu konstruktywnych wniosków, a prace uczniów stały na bardzo wysokim poziomie. W ramach projektu przewidziana jest wystawa i wydanie zbiorowej publikacji.

    

 
Posumowanie projektu na najciekawszą zakładkę do książki

18 listopada 2016 r. w auli szkoły nastąpiło podsumowanie projektu dla klas 2 na najciekawszą zakładkę do książki. Najciekawsze prace zostały wystawione dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

   

 
Wizyta w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego

17 listopada 2016 r. uczniowie klasy III f gimnazjum i I a liceum odwiedzili filię Książnicy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas spotkania z kierownikiem biblioteki p. Małgorzatą Horodecką zaprezentowano księgozbiór specjalistyczny i propozycje książkowe dla młodzieży i dorosłych. Ponadto uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania z katalogów elektronicznych. Pracownicy biblioteki pokazali również sposoby przechowywania i konserwowania starych książek. Spotkanie odbyło się w ramach podjętej przez naszą szkołę współpracy z Książnicą Pedagogiczną.

   

 

 
Działania związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

W naszej szkole realizowane są w każdym oddziale klasowym 3 projekty związane z promocją czytelnictwa wśród uczniów:
           - klasy I gimnazjum realizują projekt na najciekawszą gazetkę ścienną,
           - klasy II gimnazjum realizują projekt na najładniejszą zakładkę do książki,
           - klasy III gimnazjum realizują projekt pt.: „Lektury naszych rodziców i dziadków” (wywiad).


Ponadto nasza szkoła nawiązała współpracę z Książnicą Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego (oddział w Ostrowie Wielkopolskim).