Kontakt


 

      Publiczne Gimanzjum im. Papieża Jana Pawła II
      Spółdzielni Oświatowej
      w Ostrowie Wielkopolskim

      ul. Waryńskiego 29
      63-400 Ostrów Wielkopolski
      tel. (62) 735-25-57
      sekretariat@gim2.osw.pl

     Opiekun i redaktor: Beata Kapoła