Aktualności
Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski

Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp. włączyły się w planowane w Wielkopolsce obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców zrealizowali projekt edukacyjny pt „Zaczęło się tu, w Wielkopolsce- 1050 Rocznica Chrztu Polski”, który był ciekawym, niekonwencjonalnym i pożytecznym zaakcentowaniem tego niezwykłego Jubileuszu.Celem tego przedsięwzięcia było nie tylko pogłębienie wiedzy historycznej uczniów ale także uświadomienie im roli chrześcijaństwa w dziejach państwowości polskiej oraz kształtowanie poczucia dumy narodowej.

   

Zapraszamy do naszej galerii!

W trakcie pracy nad projektem uczniowie wykonali szereg zadań. Jednym z nich było przygotowanie tematycznych albumów, plakatów, gazetek oraz makiet obiektów sakralnych. Prace te zostały wyeksponowane na wystawie w auli szkoły.
Innym zadaniem projektowym był szkolny konkurs historyczny „Chrzest Polski – fundamentem państwa polskiego”. Jego uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą nie tylko z zakresu początków państwa polskiego ale także wpływu chrześcijaństwa na całe dzieje naszego narodu .
Odbyła się także konferencja historyczna „Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku”, w trakcie której uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie referaty, przypominające zarówno  o wydarzeniach sprzed tysiąca lat jak i  zwracające uwagę na ich konsekwencje dla dalszych dziejów Polski. Zwieńczeniem konferencji była debata, podczas której uczniowie dyskutowali nad pytaniami : czym w swej istocie stał się chrzest Mieszka I? gdzie bylibyśmy teraz, gdyby decyzja Mieszka I była inna?
Ciekawym przedsięwzięciem był też „Szkolny Dzień Projektu”, w ramach którego uczniowie utworzyli imponującą taśmę chronologiczną przedstawiającą związki chrześcijaństwa z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach naszej ojczyzny.
Praca nad projektem nie tylko pogłębiła wiedzę historyczną uczniów ale także była okazją do refleksji nad rolą chrześcijaństwa w dziejach państwa i w  budowaniu tożsamości narodu polskiego. Wspólne działania dały wszystkim wiele radości i satysfakcji.


 

Written By: kapola
Date Posted: 2016-04-18
Number of Views: 474
Wróć