Aktualności
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

„Ile razem dróg przebytych?  Ile ścieżek przedeptanych? …”
Słowami wiersza K. I. Gałczyńskiego 27 czerwca 2014 r. o godz. 8.30 rozpoczęło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej
. Spędzili tutaj 3 lata swojego życia. Przeżywając radości i smutki, osiągnęli swój cel. Teraz rozpoczną kolejny, ważny etap w życiu. Samodzielnie dokonają wyboru szkoły średniej i zastanowią się nad własną drogą w przyszłości.

     

Zapraszamy do naszej galerii!

       

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zaszczycili swą obecnością goście: Kierownik Referatu Oświaty Pani Krystyna Pichet, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Janiszewska oraz ksiądz mgr Bogdan Raczek z parafii p.w. św. Pawła Apostoła, których w swoim wystąpieniu powitała serdecznie Pani dyrektor Hanna Kolińska.
W trakcie uroczystości odbyło się przekazanie klasom młodszym Sztandaru Szkoły.Po części oficjalnej uroczystości nastąpił czas wręczania nagród, dyplomów i wyróżnień. Pani dyrektor Hanna Kolińska w towarzystwie wychowawców i zaproszonych gości wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody, a Rodzicom gratulacje i podziękowania. Wyróżniono również uczestników konkursów, uczniów aktywnie uczestniczących w życiu szkoły oraz uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Po nagrodzeniu osiągnięć uczniów klas trzecich Pani dyrektor Hanna Kolińska podziękowała Wychowawcom, Nauczycielom i Rodzicom, następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Część artystyczna jest nieodłącznym elementem uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uchwycić nurt życia – to myśl skierowana nie tylko do uczniów, ale również do nauczycieli  i rodziców. Nie zmarnujmy ani chwili, realizujmy swoje plany, marzenia. Uczniowie klas trzecich momentami w sposób humorystyczny innym razem liryczny wspominali czas spędzony w murach szkoły. Swoje myśli, serca i słowa kierowali ku tym, którzy wytrwale i cierpliwie prowadzili ich po labiryncie szkolnego życia.” W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” dedykowali przygotowany program Dyrekcji, Wychowawcom, Nauczycielom i Rodzicom.
Po oficjalnej części uroczystości absolwenci szkoły udali się do sal lekcyjnych, by jeszcze raz przed ostatecznym opuszczeniem szkoły spotkać się w pełnym składzie ze swoimi wychowawcami. Mamy nadzieję, że pomimo ukończenia szkoły chętnie będą jeszcze do niej wracać, nie tylko we wspomnieniach.


Klasy I i II pożegnały rok szkolny w radosnej konwencji "Idziemy na plażę". Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy IId, którzy używając krótkich form scenicznych zaprezentowali koncepcję spędzenia wakacji.
Stronę muzyczną spotkania wspomagał chór szkolny pod dyrekcją pana Roberta Kaczorowskiego. Podczas uroczystości zakończenia tegorocznej edukacji zostały także wręczone świadectwa wraz z gratulacjami najlepszym uczniom i ich rodzicom.

 

Written By: kapola
Date Posted: 2014-06-29
Number of Views: 1308
Wróć