Archiwum 2012/2013
„Symetria osiowa wokół nas”

W ramach projektu „Matematyka jest wszędzie” uczniowie klas drugich z naszego gimnazjum, w roku szkolnym 2012/2013 realizowali projekt „Symetria osiowa wokół nas”, korelując matematykę z fizyką i historią.
Po zapoznaniu się z pojęciem symetrii osiowej i figurami osiowosymetrycznymi, uczestnicy projektu wyruszyli w teren w poszukiwaniu „symetrii osiowej”. Okazało się, że jest ona wszędzie.

   

Zostały wykonane zdjęcia, z których powstał mały album. Na kolejnych zajęciach, uczniowie przeglądali różne strony internetowe, w poszukiwaniu symetrii osiowej w przyrodzie, nauce i technice oraz w architekturze, sztuce i malarstwie.
Projekt zakładał również, realizację treści, które wypadły słabo podczas egzaminu gimnazjalnego. W związku z tym uczestnicy projektu, rozwiązywali zadania praktyczne, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce. W efekcie, powstała baza zadań praktycznych z zastosowaniem symetrii osiowej.
Fizyka to nauka przyrodnicza łącząca wiedzę z biologii, chemii, geografii i oczywiście matematyki. Okazało się, że zastosowanie matematyki w fizyce, to nie tylko działania na liczbach i przekształcanie wzorów. Uczniowie dowiedzieli się, że w wielu urządzeniach technicznych ma zastosowanie symetria osiowa. Na poszczególnych zajęciach zgłębiali wiedzę o przyrządach stosowanych w fizyce i ich zastosowaniach w życiu codziennym.
W efekcie podjętych działań, powstał zestaw zadań praktycznych oraz prezentacja multimedialna.
„Matematyka jest królową wszystkich nauk” „Historia jest nauczycielką życia”, mówią stare rzymskie sentencje. Ile wspólnych elementów te nauki w sobie zawierają, w jakże dużym stopniu historia – dziedzina ściśle humanistyczna korzysta z osiągnięć matematyki, z zastosowania symetrii osiowej? Jest to widoczne szczególnie w architekturze. Uczestnicy projektu uświadomili sobie, że bez obliczeń, twierdzeń i prawd matematycznych, wzniesienie budowli w różnych stylach architektonicznych byłoby niemożliwe.Obserwując budowle na stronach internetowych oraz w naszym mieście, uczniowie zwrócili uwagę na ich piękno w połączeniu z symetrią osiową. W efekcie powstała prezentacja multimedialna oraz album tematyczny.
Podsumowanie projektu odbyło się 21 maja 2013 roku.

 

Written By: kapola
Date Posted: 2013-05-29
Number of Views: 1779
Wróć