Archiwum
Sukces uczennicy naszego gimnazjum

Po raz czwarty w Poznaniu odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie MOJA WIELKOPOLSKA. Konkurs organizowany był pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, portalu Zielona lekcja.pl oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest popularyzacja idei ochrony przyrody, uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko oraz zapoznanie z zasobami obszarów chronionych Wielkopolski.
Uczennica klasy trzeciej, Patrycja  Janiszewska została finalistką tego konkursu.
Sukces tym większy, że w pierwszym etapie konkursu, który odbył się 5.04. w Poznaniu, wzięło udział ponad stu uczestników z całej Wielkopolski.

 

Uczniowie mieli do rozwiązania bardzo szczegółowy test obejmujący wiedzę  z zakresu różnych form ochrony przyrody  w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony w Parkach Krajobrazowych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 19-stu najlepszych uczestników, wśród nich Patrycja. Uczennicę do konkursu przygotowywała nauczycielka geografii p. Iwona Torzyńska.
Finał konkursu miał niecodzienną oprawę i stanowił nagrodę dla najlepszych uczestników. Odbył się on w dniach 12-14.04 i miał formę 3-dniowego wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W ośrodku edukacyjnym tegoż Parku, w Lądzie uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie propozycje jednodniowych wycieczek edukacyjnych po chronionych obszarach Wielkopolski. Patrycja Janiszewska zaprezentowała bogactwo obszarów chronionych Natura 2000 Południowej Wielkopolski.
Pobyt w ośrodku w Lądzie urozmaicono wycieczkami pieszymi oraz autobusowymi po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Nagrody w postaci pięknych albumów o ochronie przyrody oraz obserwacja chronionych form przyrody, rzadkich gatunków fauny i flory i innych ciekawostek przyrodniczych były warte trudu, jaki trzeba było włożyć w przygotowania do konkursu.

 

Written By: kapola
Date Posted: 2012-04-22
Number of Views: 830
Wróć