Archiwum
Ogólnopolski Projekt Uczeń Online realizowany w naszym gimnazjum

Projekt  edukacyjny Uczeń Online jest współfinansowany przez Unię Europejską, a realizowany przez  MEN i SuperMemo. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego. Publiczne Gimnazjum im. Papieża  Jana Pawła II  jako jedna z 50 szkół w Polsce ma zaszczyt uczestniczyć w tym projekcie. W każdej z zakwalifikowanych szkół zostało wyznaczonych 15 uczniów klas pierwszych, którzy zadeklarowali  swój udział w projekcie przez 3 lata. W szkole powstało koło humanistyczne, pracą uczniów kieruje Anna Galant.

 

Uczestnicy projektu na wycieczce Poznaniu

Zadaniem uczestników projektu jest praca na platformie internetowej  oraz tworzenie kursów różnych kategorii – w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  - humanistycznych. Każdy uczestnik powinien przygotować co najmniej jeden kurs na semestr. Opublikowany na platformie cyfrowej  kurs składa się z prezentacji( stron, które zawierają wiadomości na określony temat) i ćwiczeń – różnego rodzaju zadań. Prezentacja powinna zawierać jak najwięcej informacji na temat  określonego zagadnienia oraz ćwiczenia utrwalających prezentowany materiał. Kurs jest o wiele ciekawszy, jeżeli zawiera multimedia – różnego rodzaju pliki graficzne, dźwiękowe oraz filmy. Uczestnictwo w projekcie niesie ze sobą mnóstwo korzyści dla uczniów. Przede wszystkim jest to możliwość rozwoju umiejętności informatycznych, korzystania a zasobów internetowych, a co bardzo istotne: samokształcenie i tworzenie własnych tekstów  w oparciu o dostępne źródła bez łamania praw autorskich i rozwijanie umiejętności językowych. Umożliwiają to kursy językowe na platformie Supermemo - darmowe dla uczniów  biorących udział w projekcie. Inną zaletą udziału w projekcie  są nagrody, jakie uczniowie mogą zdobyć w konkursach na najlepsze kursy. Są to wycieczki, laptopy, kamery , aparaty cyfrowe i mnóstwo innych atrakcyjnych upominków. Poza tym każda szkoła uczestnicząca w projekcie, otrzymała od organizatorów: notebooka oraz aparat fotograficzny, kamerę cyfrową i dyktafon cyfrowy, aby umożliwić uczniom tworzenie własnych materiałów multimedialnych  do wykorzystania w opracowywanym  kursie. Dla uczniów organizowane są rozmaite wyjazdy. Grupa  ostrowska w ramach zajęć pojechała na Wydział Fizyki UAM do Poznania, gdzie uczniowie wysłuchali niezwykle ciekawych i atrakcyjnych wykładów prowadzonych przez pracowników wyższej uczelni. Ponadto w prezencie wielkanocnym każdy uczeń  otrzymał pendriva, podkładkę elektryczną pod mysz oraz długopis i ołówek. Warto również wspomnieć, że za systematyczną pracę organizatorzy nagradzają uczniów darmowymi  obozami naukowymi – w tym roku jest to obóz w Białym Dunajcu.
Kończy się właśnie pierwszy rok współpracy Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II z Supermemo. Uczniowie są bardzo zadowoleni – zdobywają wiedzę i umiejętności w atrakcyjny sposób, publikują opracowane przez siebie materiały na platformie internetowej, poznają rówieśników z całej Polski, uczestniczą w bezpłatnych wyjazdach na wykłady na wyższe uczelnie, mają możliwość zdobycia bardzo wartościowych nagród za swoją pracę. Uczniowie mają nadzieję, że kolejne 2 lata projektu okażą się równie owocne. Od następnego roku w szkole zostanie w ramach tego samego projektu Uczeń Online utworzona kolejna grupa koła humanistycznego.

Written By: kapola
Date Posted: 2011-06-24
Number of Views: 619
Wróć