Archiwum
"Jan Paweł II naszym Nauczycielem i Przewodnikiem"

Zbliża się historyczna chwila, kiedy to Ojciec Święty Benedykt XVI powagą urzędu Kościoła Katolickiego, jako następca Świętego Piotra ogłosi światu, że Jan Paweł II jest błogosławionym. Dokona się to 1 maja 2011 roku, w święto Miłosierdzia Bożego.
Do tego historycznego wydarzenia Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej oraz Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej przygotowywało się poprzez realizację projektu
„Jan Paweł II naszym Nauczycielem i Przewodnikiem”.

   

W ramach tego projektu odbył się cykl zajęć poświęconych osobie Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnianiem Jego drogi do świętości. Zorganizowany został po raz kolejny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II i Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły. Uczniowie uzdolnieni plastycznie mogli wykazać się poprzez przygotowanie albumów tematycznych, oraz prac na temat „Jan Paweł II w moich oczach”. Powstało także szereg prezentacji multimedialnych, dzięki którym wiedza o Ojcu Świętym przekazywana jest w sposób atrakcyjny. Planowana jest również pielgrzymka śladami Papieża – Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice –  która odbędzie się w maju.
29 kwietnia 2011 roku odbył się montaż słowno – muzyczny „Santo Subito – wypełniło się” podsumowujący realizację projektu, przygotowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni O światowej oraz Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej - pod opieką p. Marzeny Bugaj i p. Doroty Treichel .
Niezwykłym darem, jaki młodzież złożyła Bogu okazując wdzięczność za beatyfikację Papieża Jana Pawła II są decyzje dotyczące poprawy swojego życia. Od „nowego Błogosławionego” będą uczyć się pełnego oddania Chrystusowi, aby móc życiem powiedzieć Totus Tuus – jestem Cały Twój.

   

   
 

Written By: kapola
Date Posted: 2011-04-30
Number of Views: 1806
Wróć