Archiwum
Szkoła Odkrywców Talentów

Dnia 21 marca w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II miało miejsce oficjalne odsłonięcie tablic: „Szkoła Odkrywców Talentów” i „Miejsce Odkrywania Talentów”. 
Uroczystego odsłonięcia dokonał Pan Jarosław Lisiecki - Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. W tym ważnym dla szkoły momencie byli też obecni inni znamienici gości: Pani Marlena Maląg – Naczelnik Wydziału Edukacji, Pan Andrzej Kornaszewski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Przy odsłonięciu tablicy byli obecni laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu, sportowcy, mistrzowie szachów, a także uczniowie pasjonujący się językami obcymi.

     

Nadanie szkole tytułów „Szkoły Odkrywców talentów” i „Miejsca Odkrywania Talentów” po raz kolejny potwierdza, że Publiczne Gimnazjum to placówka, której misją jest pomaganie wszystkim młodym ludziom w rozwijaniu ich talentów, możliwości i zainteresowań. To właśnie tutaj każdy talent zostaje w odpowiednim czasie zauważony i wsparty, dlatego też zawsze ma on szanse na przetrwanie.

Written By: kapola
Date Posted: 2011-03-21
Number of Views: 1730
Wróć